De som tänker rätt, ser resultat och effekter i form av tillväxt, börsvärde, varumärkesvärde och försäljning. Vill du veta mer, så berättar vi gärna mer över en kopp. Eller gör så här, ta en titt på de fyra artiklarna här, så får du en känsla för både problemet och var lösningarna finns. Trevlig läsning. Och välkommen på ett digitalt eller fysiskt snack.

Image for post
Image for post
Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

Vem bryr sig längre om reklam?
Debattartikel av Jan Lindforss, Acount Director på Åkestam Hols. Läs artikeln här. https://www.resume.se/alla-nyheter/opinion/vem-bryr-sig-langre-om-reklam/

”Människor är i grunden ointresserade av reklam. Bra reklam måste förhålla sig till det”
Byråvalsrådgivaren Max Apéria intervjuar Andreas Dahlqvist, VD på Nord DDB i Sverige. Läs artikeln här. https://www.resume.se/alla-nyheter/opinion/vem-bryr-sig-langre-om-reklam/

Äntligen dags att fokusera på effekt!
Carin Fredlund om Sara Rosengrens och Micael Dahléns forskning om reklamkapital. Läs artikeln här. https://www.resume.se/alla-nyheter/opinion/vem-bryr-sig-langre-om-reklam/

Var är empatin i reklamen?
Strategikonsulten Michael Dahl om kundempati Index. Läs artikeln här.

https://www.resume.se/alla-nyheter/opinion/var-ar-empatin-i-reklamen/


Det här med offentliga upphandlingar av reklam. Ja, vad tycker vi om dem egentligen? För oss reklamarbetare innebär det att vi satsar ett par hundra byråtimmar på att vinna ett uppdrag, även om chansen är liten (eller yttepytteliten, för att prata klarspråk). Just ett sådant tillfälle inträffade för en tid sedan när VGR (Västra Götalandsregionen) skulle upphandla en annons för Göteborgsoperans programblad.

Västra Götalandsregionen

Briefen.
”Kännedomen bland invånarna om Västra Götalandsregionens, VGR, breda uppdrag och ansvarsområden är låg. Målet är att öka kännedomen om Västra Götalandsregionens roll som kulturaktör och ägare av kulturinstitutioner.”

Tolkningen.
Annonsen skulle alltså berätta om vad VGR egentligen sysslar med, alltså inte bara sjukvård, utan också att de driver Göteborgsoperan, Film i Väst, Västtrafik etc, och varför det är bra.

Refuseringen.
Vi fick inte jobbet. Vilket inte var helt och hållet otippat, med tanke på hur det brukar gå när en ”Avropsblankett för förnyad konkurrenssättning” skickas in. Men vi är inte bittra för det. Vi hade hejdlöst kul när vi sprutade fram idéer på uppgiften. Ta gärna en titt på de fem annonsförslagen som vi skickade in. Vad tycker du, skulle du också refuserat dem?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Vill du veta mer om oss? Upptäck våra Case, Tjänster,
Om Linderoths, Kontakt


Image for post
Image for post
Artikelförfattaren reflekterar i ett undersökningsrum på Sahlgrenska.

Coronaviruset har fått en hel värld att tvärnita. I branschtidningen Resumé vittnar landets byråchefer om inställda pitcher, uppskjutna kampanjer, varsel och oro. Hur kan vi som kommunikatörer, marknadsförare, kreatörer och varumärkessköterskor agera i den här situationen som ingen såg komma?

Före och efter corona.

Vrider vi klockan tre veckor tillbaka hade vi en fullsatt Afterwork-föreläsning här på Linderoths (läs mer om det här). Publiken bestod av kommunikatörer, marknadsfolk och företagsledare. De fick se ett tiotal exempel på små och medelstora företag som växt och byggt sina varumärken genom att göra annorlunda och idéstark reklam, trots snäva budgetar. Gensvaret var enormt och förfrågningarna började droppa in redan samma kväll. …


Newbody Family har hjälpt klubbar och klasser att nå sina drömmar och mål sedan starten 1987. Genom att sälja Newbody Familys produkter tjänar föreningar sina egna pengar. Under 2019 fick Linderoths uppdraget att hjälpa till att lansera ett helt nytt varumärke i form av en kollektion till hemmet.

Image for post
Image for post

Utmaning
Utmaningen blev att skapa en helhetsupplevelse av produkter som annars köps och hanteras på lite skilda sätt. Målet var att skapa ett attraktivt produktvarumärke som underlättar distansköp av produkter där sinnen ofta fäller avgörandet. Varumärket skulle först och främst vara tillgängligt på svensk marknad men även kunna anpassas för eventuell export. Det visade sig också att det skulle göras på mycket kort tid – från idé till en fullskalig hemkollektion på 4 månader.


På några platser i Sverige finns det bostadsområden som är extra utsatta. Där många har sociala problem och med stora inslag av missbrukare och kriminella. Hur gör man för att vända utvecklingen i ett bostadsområde som präglas av oroligheter och kriminalitet? Vår kund Willhem, som har 26 000 hyreslägenheter på 13 orter, har faktiskt lyckats göra just det? För att visa hur det gick till, gjorde vi under hösten och vintern en dokumentärfilm om människor som tog tillbaka sitt bostadsområde och gjorde det lugnt och tryggt igen!

Syftet var att visa att det är möjligt. Att det finns goda exempel och att det verkligen går att vända något dåligt till något bra. Bara man bestämmer sig för det.

Image for post
Image for post

När ledningen på Platzer Fastigheter skulle implementera sin nya vision ville de inte göra samma misstag som andra — riva av den på en konferensdragning och mejla ut en PDF. Sådant skapar inte motivation. Motivation är något som händer när man själv, som medarbetare, fattat bakgrunden, sett sambanden och lagt pusselbitarna på plats — och kommit till samma slutsats som företagets ledning. Visst tar det längre tid än att läsa en PDF. Å andra sidan faller hela poängen med att ha en vision om ingen bryr sig, orkar eller känner för att jobba mot den.

För att få varje medarbetare att göra den nya visionen till ”sin egen” så iscensatte vi ”The Challenge Day”. Det var ett slags reality game där medarbetarna hade fem timmar på sig att lösa en lång rad kluriga uppdrag över hela Göteborg med en smartphone, kollegor och öppet sinne som verktyg. Så här gick det till. …


Image for post
Image for post

”Hur gör man en Nike om man inte är Nike” var ämnet på vår afterwork som gick av stapeln strax innan jul. Då knödde ett 70-tal personer ihop sig för att höra hur världens största varumärken använder kreativ kommunikation för att öka lönsamhet och börsvärde — och hur ett mindre företag kan göra samma sak — fast med betydligt blygsammare resurser.

Budskapet hade tydligen hittat helt rätt. Det rasade nämligen in förfrågningar av typen ”Snälla, kan ni inte köra Nike-seminariet igen — det här måste fler på mitt jobb få höra”. På sådana uppmaningar vill vi inte spela svåra. …


Les Binet och Peter Fields visar i Media in Focus — marketing effectiveness in the digital era” tydligt att varumärkesbyggande är det primära sättet att driva långsiktigt tillväxt. I sin forskning visar de hur fokus på kortsiktiga mål går stick i stäv med utveckling. “Zuckerberg har lurat oss att tro att targeting är framtiden”, säger Field & Binet.

Image for post
Image for post
Photo by Jonalyn San Diego on Unsplash

Det finns få som har så gediget underlag om reklam och dess effekter som Les Binet och Peter Field. De bygger bland annat sina slutsatser på The Gun Report, som sedan 20 år följer upp resultaten från 46 olika kreativa tävlingar över hela världen. Det kombinerar de med fakta från sina studier av 30 år av Advertising Effectiveness Awards.

Vad säger Binet & Fields då? I sin dragning ‘Effectiveness in Context’ på EffWeek #2018 inleder de omgående med att punktera två myter.

Myt nummer 1: Varumärke och varumärkesbyggande är inte viktigt i en digital era.

Svar: ”Kan vara det mest idiotiska och nedbrytande tankesättet vi har hört de senaste…


Nyligen genomförde Linderoths, tillsammans med vår kund Newbody, ett projekt kring deras varumärkeshierarki. Arbetet gick ut på att analysera och skapa bäst förutsättningar för tillväxt genom att dels bevara det varumärkeskapital som byggs upp över tid men också att investera det på rätt framåt. Därför tänkte vi att det kunde vara intressant dyka lite djupare ämnet.

Image for post
Image for post
Photo by Edvard Alexander Rølvaag on Unsplash

Vi vet, de flesta går kanske inte runt och funderar på sin varumärkesarkitektur eller varumärkeshierarki. Det är helt rimligt. Kanske har din verksamhet helt andra utmaningar att bita i — att utveckla sin customer experience genom att digitalisera verksamheten, för att nämna en.

Det intressanta är att när en lyfter på locket kring experience är det inte sällan att flera frågeställningar leder tillbaka till just varumärkesarkitekturen. Varför? Det är den strategin som ligger till grund för upplevelsen utformas – hur en målgrupp ska konverteras till kund och till användare.

Alldeles för ofta blir strategier tunga akademiska skrivbordsprodukter som är svåra för en organisation att omsätta i handling. Idag, mer än någonsin, är en strategi som inte leder till nytta för målgrupp eller användare ineffektiv. …


Image for post
Image for post
Photo by chuttersnap on Unsplash

Hur står det till i strategin? Är det stökigt och otydligt? Du kanske inte ens funderat på varumärkesarkitektur, många verksamheter har helt andra utmaningar att bita i — att utveckla sin kundresa genom att digitalisera verksamheten till exempel. Men inte alls sällan är det varumärkesstrategin som ligger till grund för att designa kundresan. Vare sig du vet det eller inte. Här är 9 andra fördelar med att se över varumärkeshierarkin.

1. Inriktar sig på behovet hos ett exakt segment
Varumärkesarkitektur gör det möjligt att segmentera både budskap och produkt/tjänster så att varje målgrupp får veta det som behövs specifik för dem och får exakt det som de söker. …

About

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store